7 Şubat 2017 Salı

OĞLUM, GƏLİNİM VƏ NƏVƏLƏRİMƏOĞLUM, GƏLİNİM VƏ NƏVƏL

ƏRİMƏ

Havamı sən verirsən, almaq üçün nəfəsi
Yaşayıram sizinçün, verirsiniz həvəsi.
Arzu bircə balamsan, yeddi oğul əvəzi
Həyatımın bəzəyisən, gözümün bəbəyi,
Ömrümün barlı vüqarısan, ay qadan alım!

Zəkalı həm dərin dərrakəli kamalına,
Mərhəmətli, mehribanca hörmətcil canına,
Gözəl sücaətli, qəşəng hüsnü cəmalına,
Birdə ki, sevdiyim mənalı Arzu adına
Anan Zərəngiz qurban olsun, ay qadan alım!

Əzizim şirin nəvələrim, canım ciyərim,
Ey ala gözlü, kamil kamallı Məmməd-Əlim,
Mərhəmətli, həssas, kövrək qəlbli Rafaelim,
Ceyran balam, su sonası, anam-Yasəmənim.

Bəbəyim Arzu, Alina siz-oğlum gəlinim,
Balalarım, sağlığınızdır arzum diləyim.
Pərvanə tək fırlanım, başınıza dolanım,
Arxa dayağınız olsun, qadir ulu Tanrım.

Əziz oğlum, gəz bütün dünyanı diyar-diyar,
Ol, mötəbər şəxsiyyət, işgüzarlı sahibkar,
Xeyirxah Azərbaycan oğlu sıralarında
Hüzurunda baş əysin, dünyadakı varlılar.

Olsun görkəmli alim, oğlanların və qızın,
Vətəninə işıqlar saçan, ayın, ulduzun.
Xüdayə, qüdrətdən yaranıb, xilqət yaradan
Qorusun, saxlasın sizləri, xəta bəladan!

2011-ci ilHiç yorum yok:

Yorum Gönder