26 Şubat 2017 Pazar

Əzizim Məlahət yubileyin mübarək!

Aslan hünərli, kövrək qəlbli, vəfalı,
Əzizimsən, türfəsən, Hurü mələksən,
Sən kamil zəkalı, dərin dərrakəli,
Böyük gəlin, ali insan müqəddəsimsən.

Gözəl Məlahətim, sonsuz məhəbbətim,
Mübarək olsun! möhtəbər yubileyin,
Təbrik edirəm! həyatının ən şirin,
Neməti can sağlığı diləyirəm.

Sağlam və xoşbəxt keçsin ömür illərin,
Olsun doxsan yüz yaşında yubileyin,
Keçirsin həyat yoldaşın, oğlanların,
Qızın, nəvələr, nəticələrin Sənin.

22.09.2005-ci il

Natiq qardaşım, Mühəndis, Geoloq

Həm böyük balamsan, kiçik qardaşım,
Əzizim Natiqim, ciyərim-canım.
Mənimçün dahisən, müqəddəs insan,
Sənin tək, başqa şəxs, görməyib dünyam.

Görkəmin altunlu, zirvəli dağdır,
Daxilin dəryadır, geniş ümmandır,
Bacın Zərəngiz də, sənə qurbandır,
Çox böyük insansan, ay qadan alım!

Gözəl məlahətin, istəkli yarın
Sadiq, mətanətli, müdrik bir xanım,
Sevdiyim insan, qadın idealım,
Siz nadir insansız, ay qadan alım!

Qızın Güllü, bir iqballı vüqardır,
Tahirlə, Rüfət arxandır ilqardır
Yazılsa dastanlar sizə halaldır,
Qorusun, sizləri özü yaradan,
Arzumdur, Allahdan, ay qadan alım!
2000-ci il

20 Şubat 2017 Pazartesi

Məktəb rəfiqəmə

Məktəb rəfiqəmə

Nə qədər sinəmdə döyünür ürək,
Zərəngiz bacındır biləsən gərək.
Əzizim Firuzə, əzizim mələk,
İstərəm şad olaq, hər vaxt görüşək.

İncimə sən məndən, incimə pəri,
Cihazla yoxlasan əgər qəlbimi,
Görərsən özünü əzizlərimlə,
Bir yerdə qəlbimin dərinliyində.

İllər dolansa da, aylar keçsə də,
Can sıxan ayrılıq, davam etsə də,
Unutmaz bacılar, əziz olanlar,
Hər vaxt bir-birinə sağlıq arzular.

Böyük qızınız, parlaq ulduza,
Həm kiçik bacısı mavi göz qıza,
Birdə ki o qəşəng oğlanlarınıza,
İstərəm xoşbəxtlik, arzu diləyəm.
Bir daha novruzun mübarək deyəm.

1965-ci il

Ənvərlə, Rahiləyə

Ənvərlə, Rahiləyə

Könlüm arzuları, beynimdə ulduzlar tək sayrışır,
Sizin Novruz bayramınızın təbrikilə qarışır,
Odur təbriklərimi, arzularımla birgə sizə,
Hörmətli Ənvər, sevimlim Rahilə, yazıram belə:

Tərlan kimi qanad çalsın, pərvazlansın şölə saçsın!
Şair olsun Arifiniz, adlı sanlı şöhrət tapsın,
Alim olsun, hamı alsın İlhamınızdan ilhamını!
Mərhəməti nəzakəti şölələnsin Fatmanızın.

Xoşbəxtliyi əvəz etsin, parıltısın dan ulduzun.
Qoy ucalsın kosmoslara sizin əziz Qəmbər ağa!
Qoy o olsun ilk bahadur sizdən uçub gedən aya!
Son beşiyiniz, mehriban qız, sevimli əziziniz,

Boya çatıb, həkim olsun, sizin gözəl Fəridəniz,
Siz də baxın pərvazlanın, barınızdan ləzzət alın,
Balalarla birgə durun, ayrıcında şanlı yolun,
Qoşa gəzin, qoşa durun, səxavətli qoca olun!

1966-ci il


11 Şubat 2017 Cumartesi

QAYINANAM ŞAHNAZ XANIMA


QAYINANAM  ŞAHNAZ XANIMA

Muğamın “Şur” təsnifi-Şahnazdır adın,
Yetimlər anasıydın, qayğıkeş qadın,
Bəstə boy, ala gözlü, nazənin xanım.
Mən ilk görüşümdə, dedim Şahnaz ana,
Sən məni qucaqlayıb dedin: “Can bala”,

“Ayağın xoş qədəmli, uğurlu olsun”
“Evimiz nəvə, nəticələrlə dolsun”.
 Sənə ana, deməyim xoşuna gəldi,
 Dedin: ” Bala, bu istəyim-qismətimdi”, 
 “Sağ ol! hörmətin, dünya qədər bəsimdi”

 Söhbətləşirdik biz oturub bir yerdə
 Deyirdin: “ata-anasız böyümüşəm,
 Rəhmətlik əziz qardaşımın evində,
Yorulmuşam, əzab-əziyyət  çəkmişəm, 
Olub keçənləri- gələnləri başıma

Deməmişəm nə oğluma, nə qızıma
Söyləyirəm, tək gəlinim-sən qızıma”.
Onda mən, səni öpüb, basdım bağrıma.
Rahat uyu! əziz.sevimlim qayınana!
Saf ruhun şad olsun! qəbrin dolsun Hurla!

  26. 12. 1986-cı il. 

Yoldaşımın ata, anasına

Yoldaşımın ata, anasına

Möhtərəmim dədə, sevimli məmə,
Novruz bayramınız mübarək olsun!
Ömrünüz uzun, gününüz şad olsun!
Arzular, diləklər qəbul olunsun!

Gələn il bayramda artıq bir daha,
Oğul nəvənizi görək qucaqda.
Kiçik balalar da yetişsin başa,
Kamil şəxslər olsun, hər biri qoşa!

Mütalib qoy olsun, mahir sənətkar,
Onda nəzakət də, fərasət də var.
El anası həkim tək, gözəl Ofelya,
Şöhrəti yayılsın bütün dünyaya.

1963-cü il

9 Şubat 2017 Perşembe

Nəslini yaşadanlar

Nəslini yaşadanlar

Dolanıb keçir illər, neçə-neçə əsrlər,
Adı ilə yaşayır, bizim irsi əsillər.
Bütöv Şıxlı, Qazaxlı, Alkazaxlı nəsillər,
Nəhəng ağac tək, şaxələnib, zirvələnirlər.

Araşdırıb nəslin beşyüzillk tarixini,
Şərəfli zəhmətlə, aşkarlayıb tam şərhini.

Mətnini təqdim edir, əmi oğlu qardaşlar:
Tarixçi Müəmmər Kamaloğlu, al bayraqdar!
Şıxlinski Gübrüz bəy Alkazax, möhtəşəm yazar!

Bu gün nəslin bayramıdır, beşyüzillik bayramı,
Alqışlayır haqdan yaranan, "Şıxoğlun" ocağı.

Vətəndən uzaq düşən, bu nəsildən olanlar,
Qəriblikdə yad elli tək, kimsəsiz qalanlar,
Vətəninə, vətəndən həsrət ilə baxanlar.

Öz ata yurdundadır, görüşüb şadlanırlar,
Təşrif gətiriblər, ünsiyyətdə bir olsunlar.

Zaman-zaman öz dövründə yaşayan babalar,
Dəyərli əməyi ilə nəslini yaşadanlar:
Ağalar, bəylər, xanlar və mötəbər sultanlar,
Tarixçilər, məhşur şairlər, əsil yazarlar,

Döyüşlərdə qalib gələn cəsur qəhrəmanlar,
Zəkalı sərkərdələr, adı şöhrətli-şanlı,
'Artileriya Allahı' ordu generalları,
Bunlardır adlarıyla nəslini yaşadanlar:

Vəli, Şıxı, Bədrəddin, Nazar və Məmməd xanlar,
Ata, oğul, nəvə, nəticə, kötükcədir bunlar,
Nəhəng ağacın güclü kökü, ulu babalar,
Əyilməz gövdələr bitirən, nadirdir onlar.

Kötükcənin oğlu, nəvəsi və nəticəsi:
Xəlil ağa, Şıxı ağa, Məmməd ağa adlılar,
Nəticə Məmməd ağanın oğlanları:
Əhməd xan, Əli ağa, Qəhrəman ağa qardaşlar.

Bunların oğlanları:
Mustafa, Müthi, Alkazax əmi oğulları

Bunların da balaları:
Xan Əhməd, Cüri Məmməd, Ağdolaq Məmməd Ağalar.
Nəhəng gövdələrdir şaxələnən hər tərəfə
Ucalıb əyilməyən bir ağacın kökü üstə.

Cüri Məmməd ağa oğlanları:
Eyyub, Kamal, Kamil, Gülməmməd ağa qardaşlar.

Bunların əmi oğlanları:
Şıxı və Əli Kazax ağalar.
Böyük qardaş Şıxı ağanın oğulları:
Saleh, Mustafa, İsmayil, Kazım, Yaqub ağa 
Qardaşları.

Kiçik qardaş Əli Kazax ağa oğlanları:
Əli, İsmayıl, Nəsrulla ağa qardaşları.
Hacı İsmayıl ağanın iki oğlanları:
Ordu generalı Şıxlinski Əli ağa və
Məmməd ağa cəsur qəhrəmanlar atası.
Oğlanları, Şıxlinski Cavad ağa, Rüstəm bəy
Ordu generalları.

Mayor, şair Mustafa ağanın oğlanları:
Abdulla ağa, Əli ağa, nəvəsi: Şərif bəy
Nəticəsi Abdulla ağa, Hüseyin bəy

Kötükcələr:
Şıxlinski Şəruf bəy, qardaşı Şıxlinski Əvəz,
Şərif bəyin oğlu Şıxlinski Arif müqəddəs.

Kazım ağa oğlu, nəvə, nəticə, kötükcəsi:
Oğlu Yusif ağa, Cahandar ağa nəvəsi.

Nəticələr:
Şəmiddin, Şəmistan, Qiyas, Həsən ağalar
Kötükcəsi: tək ağa Cahandarov Cahandar
Budaqlardır gövdələrdə şaxələnən pillə-pillə
Ucalaraq əyilməyən bir ağacın kökü üstə.

Yeni-yeni ağa-əmi, qardaş törəmələr,
Eyyuboğullar, Abdullalar, Qiyaslar, Həsənlər,
Şəriflər, İsmayıllar, Ariflər və Əvəzlər,
Budaqlarda pöhrələrdir, gələcəkdə gövdələr.

Şıxlinski Şərif bəy qızı mühəndis-aliməm,
Nəslimin yazar-şairə qızı Zərəngizəm.
Şərəfli zəhmətçün qardaşlara minnətdaram,
Nə qədər yaşayır, nəslimlə həyatda varam.2014- ci il